Stowarzyszenie "Aktywność Bez Barier"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Aktywność Bez Barier"
Targowa 3
74-100 Gryfino
Polska
Gryfino
gryfiński
zachodniopomorskie
jak wyżej
91 484 15 67
91 484 15 67
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000229048
320035516
852-24-45-573

Ludzie organizacji

Anna Zawadzka - członek zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej