Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, gm. Dukla

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Stowarzyszenie promuje i podtrzymuje tradycję ludową wsi podkarpackiej. Założyliśmy ludowy zespół śpiewaczy ”Łęczanie”, organizujemy spotkania z folklorem pn. ”Zachować dla przyszłych pokoleń”, gdzie promujemy ludową twórczość i obyczaje. Założyliśmy Muzeum Wsi Łęki Dukielskie. Nasze działania mają na celu szczególnie młode pokolenia, aby zachowały i pielęgnowały tradycję swoich ojców.

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, gm. Dukla
Łęki Dukielskie 75
38-456 Łęki Dukielskie
Polska
Dukla
krośnieński
podkarpackie
Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich, gm. Dukla
Łęki Dukielskie 63b, 38-456 Łęki Dukielskie
13 431 76 32, 783 633 064
telefonicznie, mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000222206
180002060
684-23-84-240

Ludzie organizacji

Henryk Kyc - Przewodniczący
Maria Kołacz - Wiceprzewodnicząca
Grzegorz Jakubczyk - Skarbnik
Sylwia Wierdak - Sekretarz
Bogusława Szydło - Członek Zarządu
27

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego