Fundacja "Iskra" w likwidacji

forma prawna:

fundacja

jednostka w stanie likwidacji

O nas

1. Popularyzowanie i upowszechnianie osiągnięcia nauki oraz organizowanie i współorganizowanie wydarzeń z dziedziny kultury i sztuki w polskim społeczeństwie, 2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi placówek edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych i sportowych, 3. Kreowanie i rozwijanie postaw twórczych, zwłaszcza wśród młodzieży, promowanie twórczości artystycznej, 4. Prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu aktywności społecznej, tolerancji, poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną, a także w duchu patriotyzmu, w tym wydawanie czasopism, produkcja i realizacja filmów, organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń i grup wsparcia, finansowanie i realizacja wszelkiego rodzaju poradnictwa, finansowanie i zlecanie badań prowadzących do powstanie raportów ilustrujących stany i tendencje obecne w społeczeństwie, 5. Działania na rzecz integracji europejskiej i działania na rzecz zbliżania ludzi

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Iskra" w likwidacji
02-502 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000198396
140021752
951-21-31-187

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej