Fundacja "Samotna Mama" - nr KRS: 0000237535

Foundation "Single Mother"

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja "Samotna Mama" została utworzona przez Krzysztofa Grządziela, głównego darczyńcę oraz twórcę znanej na całym świecie firmy produkcyjnej DGS S.A., znanej obecnie jako Guala Closures DGS Poland S.A. Tworząc fundację darczyńca pragnął pomagać rodzinom niepełnym, pokrzywdzonym przez los, którym niestety tak ciężko jest często żyć w obecnych czasach. Jego zamysł w pełni się spełnił i udało mu się stworzyć prężnie działającą na terenie Włocławka i okolic ale również znaną w Polsce fundację. Celem fundacji jest pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz im dzieciom. W obecnych czasach ciężko jest zaspokoić czasem podstawowe potrzeby człowieka. Dzięki naszej fundacji dzieci z rodzin niepełnych mogą skorzystać ze specjalistycznej opieki medycznej czy dodatkowej nauki języka obcego. Wielu naszych podopiecznych otrzymuje stypendia by móc uczyć się na wyższych uczelniach technicznych i rozwijać swoje umiejętności, dzieci młodsze wyjeżdżają na corocznie organizowane przez fundację kolonie,

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Samotna Mama"
Okrężna 21
87-800 Włocławek
Polska
Włocławek
Włocławek
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
54 231 43 19
54 231 43 19
pon. - pt. w godz. 8.00 - 16.00; środa - dzień bez interesanta
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2005

Rejestry

0000237535
340053728
888-28-70-404
2006 roku

Ludzie organizacji

Izabela Jażdżewska - Dyrektor Biura Fundacji
Krzysztof Grządziel - Prezes Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
Za 2006 - ok 15.000,00 zł.
Za 2007 - ok. 53.000,00 zł.