Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Dromader"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Dromader"
Drzewna 13
65-060 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

0000068179
970684970
929-16-23-270
2015 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku