Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"
Metalowa 4
10-603 Olsztyn
Polska
Olsztyn
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
89 543 15 35
89 543 15 35
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000034830
511397625
739-32-44-606

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców