Socjalna Fundacja Źle Słyszących - nr KRS: 0000006751

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
1. Działanie na rzecz ułatwienia osobom z wadą słuchu do nowoczesnych pomocy słuchowych, a w szczególności aparatów słuchowych.
2. Popularyzowanie wiedzy o możliwościach porozumiewania się osób z wadą słuchu.

Prowadzone działania
Fundacja ściśle współpracuje z firmami protetycznymi, które profesjonalnie zajmują się doborem pomocy słuchowych.W roku 2006 działania mające na celu pomoc osobom niedosłyszącym zostaną zintensyfikowane.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Socjalna Fundacja Źle Słyszących
Narutowicza 130
90-146 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 616 26 59
42 616 26 64
pon. - pt. w godz. 8.00 -17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000006751
017269826
123-09-36-651
2005 roku

Ludzie organizacji

Justyna Przybył - prezes zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe