Socjalna Fundacja Życie Bez Barier

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
1. Działanie na rzecz ułatwienia osobom z wadą słuchu do nowoczesnych pomocy słuchowych, a w szczególności aparatów słuchowych.
2. Popularyzowanie wiedzy o możliwościach porozumiewania się osób z wadą słuchu.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i pomoc w nabyciu sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Protezy kończyn.

Fundacja ściśle współpracuje z firmami protetycznymi, sklepami medycznymi które profesjonalnie zajmują się pomocą osobom potrzebującym zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez jak i aparatów słuchowych.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Socjalna Fundacja Życie Bez Barier
Gdańska 28 lok. 1
90-716 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 225 49 00
pon. - pt. w godz. 8.00 -17.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000006751
017269826
123-09-36-651
2005 roku

Ludzie organizacji

Edyta Sznajder - Prezes Zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe