Urząd Gminy Szypliszki

Commune Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Gminy Szypliszki
Suwalska 21
16-411 Szypliszki
Polska
Szypliszki
suwalski
podlaskie
jak wyżej
87 568 10 85
87 568 10 23
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.