Urząd Gminy Porąbka

Commune Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Gminy Porąbka
Krakowska 3
43-353 Porąbka
Polska
Porąbka
bielski
śląskie
jak wyżej
33 810 60 66
33 810 60 69
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.