Urząd Gminy Lelów

Commune Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Gminy Lelów
Szczekocińska 18
42-235 Lelów
Polska
Lelów
częstochowski
śląskie
jak wyżej
34 355 00 53
34 355 01 21
www.lelow.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ranking współpracy z organizacjami