Urząd Gminy Czyżew

Commune Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Gminy Czyżew
Mazowiecka 34
18-220 Czyżew
Polska
Czyżew
wysokomazowiecki
podlaskie
jak wyżej
86 275 50 36
86 275 51 16
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.