Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
RCIE dla realizacji statutowych celów:
-wspiera proces integracji europejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie różnych działań informacyjnych dotyczących problematyki europejskiej oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej
-realizuje działania przygotowujące samorządy regionu samorządom do funkcjonowania w strukturach unijnych oraz do korzystania z funduszy pomocowych
-kształtuje umiejętności współpracy ze strukturami europejskimi
-przekazuje wiedzę o instytucjach europejskich, ich zakresie działania i możliwościach współpracy
-podejmuje działania na rzecz rozwoju regionalnego na poziomie gospodarczym, społecznym i kulturowym, w tym : korzystania z rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów strategii rozwoju lokalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, edukacja, infrastruktura itp.)
-umożliwia dostęp do baz danych i zasobów informacyjnych, przepisów i regulacji prawnych

Obszary działań

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej
Toruńska 148
87-800 Włocławek
Polska
Włocławek
Włocławek
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
54 414 10 03, 54 414 10 05
54 414 10 04
www.rcie.pl
pon. - pt. w godz. 9.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000104048
910963731
888-26-22-184

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej