Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
Kard. Wyszyńskiego 6
20-105 Lublin
Polska
Lublin
Lublin
lubelskie
jak wyżej
81 743 65 05, 81 743 65 11
,
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

0000213812
040014502
2004 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku