Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez zg. SS Boromeuszek

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiety). Liczba miejsc: 65.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Dom zapewnia również usługi opiekuńcze polegające na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, także usługi wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców DPS, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców DPS.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez zg. SS Boromeuszek
Gliwicka 22
42-600 Tarnowskie Góry
Polska
Tarnowskie Góry
tarnogórski
śląskie
jak wyżej
32 285 37 85
32 285 37 85
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000316786
00622730200129
645-11-06-442
2008 roku

Ludzie organizacji

Barbara Szewczyk - dyrektor domu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Poprawa warunków oraz organizacja zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób przewlekle, psychicznie chorych.