Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez ZG SS Boromeuszek

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez ZG SS Boromeuszek
Gliwicka 22
42-600 Tarnowskie Góry
Polska
Tarnowskie Góry
tarnogórski
śląskie
jak wyżej
32 285 37 85
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000316786
00622730200129
645-11-06-442
2008 roku

Ludzie organizacji

Barbara Szewczyk - dyrektor domu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Poprawa warunków oraz organizacja zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób przewlekle, psychicznie chorych.