Dom Pomocy Społecznej w Czernej

Fields of activities

General information

Czerna 110, 32-065 Czerna
Polska
as before
12 282 02 19
Lack of information on disabled access.

About us