Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych

Fields of activities

General information

Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź
Polska
as before
42 689 53 50
Lack of information on disabled access.

About us