Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Fields of activities

General information

Kościuszki 68, 26-120 Bliżyn
Polska
as before
41 254 13 26
Lack of information on disabled access.

About us