Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Fields of activities

General information

VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn
Polska
as before
41 254 13 26
Lack of information on disabled access.

About us