Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Ciekocka-Świerczyńska"

legal form:

association

Fields of activities

- supporting development of local communities

General information

Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
Polska
as before
Lack of information on disabled access.

About us