Stowarzyszenie "Porozumienie Tworzy Przyszłość"

legal form:

association

Fields of activities

General information

Samsonówka 20, 23-460 Samsonówka
Polska
Samsonówka 20, 23-460 Józefów
Lack of information on disabled access.

About us