Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Fields of activities

General information

Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
Polska
as before
67 268 52 45 wew. 273
67 262 22 80
Lack of information on disabled access.

About us