Regulamin

§ 1

Właścicielem i administratorem serwisu bazy.ngo.pl jest Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031549, NIP: 525-21-88-951, REGON: 016440672.

§ 2

Serwis bazy.ngo.pl służy informowaniu i promocji działalności stowarzyszeń i fundacji oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym i inicjatywami obywatelskimi. Serwis bazy.ngo.pl umożliwia szukanie i lokalizowanie organizacji pozarządowych oraz wybranych instytucji w celu uzyskania informacji o ich danych teleadresowych oraz działalności.

§ 3

Wszelkie elementy serwisu bazy.ngo.pl, łącznie z układem graficznym oraz zawartością merytoryczną, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

§ 4

Dane organizacji pozarządowych i instytucji prezentowane w serwisie bazy.ngo.pl mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami. Każdy użytkownik zamierzający korzystać z serwisu bazy.ngo.pl zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad:

  1. Użytkownik ma prawo do wykorzystania danych z serwisu bazy.ngo.pl w celach informacyjnych i na własny użytek osobisty lub w celach społecznie użytecznych.
  2. Dane prezentowane w serwisie bazy.ngo.pl nie mogą być publiczne udostępniane (np. poprzez umieszczanie ich na własnej stronie www) ani wykorzystane do tworzenia innych baz danych bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia Klon/Jawor.
  3. Niedozwolone jest odpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z serwisu bazy.ngo.pl, wykorzystanie danych w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.
  4. Dostępność w serwisie bazy.ngo.pl danych teleadresowych do organizacji i instytucji nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez nie zgody na otrzymywanie niezamówionej korespondencji. Dane zamieszczone w serwisie bazy.ngo.pl nie mogą być wykorzystane do składania ofert handlowych poprzez tradycyjną lub e-mailową korespondencję seryjną.
  5. Dozwolony jest dostęp do serwisu bazy.ngo.pl za pomocą przeglądarki internetowej. Niedozwolone jest natomiast korzystanie z każdego innego oprogramowania nie będącego przeglądarką internetową. Użytkownik nie może kopiować danych z serwisu bazy.ngo.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne oraz pobierać całości lub istotnej co do jakości lub ilości części danych umieszczonych w serwisie bazy.ngo.pl.
  6. Niedozwolone są działania celowo obciążające serwis bazy.ngo.pl

§ 5

Działania naruszające powyższe zasady korzystania z serwisu bazy.ngo.pl będą skutkowały zablokowaniem dostępu użytkownikowi do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.

§ 6

Stowarzyszenie Klon/Jawor dokłada wszelkich starań, aby w serwisie bazy.ngo.pl prezentowane były pełne i aktualne informacje o organizacjach i instytucjach, niemniej nie jest w stanie zagwarantować, że prezentowane dane są poprawne. Stowarzyszenie Klon/Jawor nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów prezentowanych w serwisie bazy.ngo.pl.