Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział w Łodzi
Piotrkowska 115
90-430 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 42 633 34 04

faks: 42 633 34 04

e-mail: c...@cpk.lodz.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej

KRS:

REGON:

NIP: 525-14-50-105

Rok powstania:

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział w Łodzi

Misja
Działanie na rzecz zmiany norm prawnych, praktyki stosowania prawa oraz obyczajów i kultury, mających charakter dyskryminujący kobiety.
Podnoszenie świadomości prawnej kobiet.
Udzielanie pomocy ofiarom przemocy i dyskryminacji.
Rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi oraz organizacjami społecznymi na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Tworzenie warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet.
Rozwijanie wrażliwości społecznej na potrzeby kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Prowadzone działania
Programy przeciw przemocy (porady prawne, udział w sądach jako przedstawiciel społeczny, szkolenia dla policji, prokuratorów, nauczycieli).
Spotkania edukacyjne "Poznaj Swoje Prawa".
Pomoc osadzonym kobietom (współpraca z Zakładem Karnym w Łodzi).
Projekt badawczy dotyczący sytuacji politycznej kobiet w Polsce.
Grupy wsparcia, DDA.
Wydawnictwa i broszury informacyjne.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy