Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum"
Aleja Niepodległości 7a lok. 3
65-046 Zielona Góra

Gmina: Zielona Góra

Powiat: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 68 454 82 47

faks: 68 454 82 47

e-mail: civ...@civis-sum.org.pl, bp...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000213546

REGON: 97810186700000

NIP: 973-07-98-239

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000213546. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum", nr konta: 58 2130 0004 2001 0606 2004 0001

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum"

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Od 2004 roku organizujemy i świadczymy bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Dajemy wiedzę i wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz tłumaczymy zawiłości instytucjonalne.
Robimy to żeby dać ludziom możliwość pełnego korzystania ze swoich praw i zdawania sobie sprawy z obowiązków, a także kształtowania postaw obywatelskich i demokratycznych.
Istniejemy po to, by aktywizować, wywołać lokalną zmianę społeczną, która będzie wzorowana na wiedzy i będzie służyła poprawie jakości życia obywateli.
Wartością Stowarzyszenia Civis Sum jest uczestnictwo w Związku Biur Porad Obywatelskich.
Nasz potencjał opieramy na niezależności oraz na przyjaźni osób tworzących naszą organizację. Wierzymy, że nasza działalność oddziałuje na lokalną społeczność wywołując pozytywną zmianę. Ważne jest dla nas aby osoby tworzące organizację były wytrwałe w swoich działaniach i ciągle dążyły do samodoskonalenia się.

Biuro Porad Obywatelskich dba o wzrost świadomości zgłaszających się obywateli województwa lubuskiego w zakresie ich praw, uprawnień i obowiązków. Obywatele posiadając większą wiedzę i świadomość będą skuteczniejsi w swoich działaniach oraz efektywniej będą przełamywali bariery w kontakcie z urzędami. Znajomość aktualnych przepisów i swoich uprawnień umocni obywateli w dążeniu do pozytywnego załatwienia swoich spraw. W Biurze Porad Obywatelskich przeszkoleni wolontariusze na bieżąco edukują zgłaszających się obywateli o możliwościach rozstrzygania ich spraw.

BPO udziela porad dotyczących spraw:
- mieszkaniowych
- rodzinnych
- świadczeń socjalnych
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego
- zatrudnienia i bezrobocia

jak również udziela informacji w sprawach z kategorii:
- imigracja/ repatriacja, 
- finanse, 
- niepełnosprawność,
- obywatel a instytucja, 
- pozbawienie wolności, 
- spadki, 
- sprawy konsumenckie, 
- stosunki międzyludzkie, 
- własność 

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w biurze, poprzez e-mail i pocztę tradycyjną.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa konsumentów

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- doradztwo zawodowe

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Biuro Porad Obywatelskich - w siedzibie Stowarzyszenia przy Al. Niepodległości 7a/3 w Zielonej Górze. Mobilne punkty: MOPS w Zielonej Górze; Starostwo Powiatowe w Żarach - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; OPS Lubsko - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Urząd Miasta w Zielonej Górze - 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej; Punkt Konsultacyjno - Informacyjny w Czerwieńsku - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; MOPS w Sulechowie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Soli - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Zespół Szkół w Lubięcinie, Lubięcin 82 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 17

Zarząd

Przemysław Piątek
członek zarządu

Agnieszka Piętak
członek zarządu

Anna Kurp
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy