Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000183818

REGON: 93296826600000

NIP: 915-16-67-066

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - więcej informacji tutaj. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Szybki kontakt

Tel: 71 310 17 48

Faks:

E-mail: at...@sutwatena.pl

Internet

Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena"
Dworcowa 26
55-120 Oborniki Śląskie

Gmina: Oborniki Śląskie

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wizytówka

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Atena"

Celem działania jest:
- prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych
- aktywizacja społeczna osób starszych
- upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
- zapobieganie niepełnosprawności i wolontariat.

Do Stowarzyszenia należy 287 osób w wieku emerytalnym.

Cele realizujemy poprzez:
- wykłady na poziomie uniwersyteckim, seminaria, dyskusje
- spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie
- różne formy działalności turystycznej, aktywności fizycznej, kulturalnej (wycieczki piesze, autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, gimnastyka usprawniająca, spotkania towarzyskie, sekcja sprawnych rąk, warsztaty o kresach)
- działalność sekcji wzajemnej pomocy koleżeńskiej
- lektorat języków obcych
- działalność zespołu wokalnego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalność gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 287

Zarząd

Maria Pałka
wiceprezes

Anna Gruberska
członek zarządu

Barbara Prażuch
sekretarz

Jadwiga Leszczynowicz
skarbnik

Ewa Materny
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy