Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Otwarte Serca"
Zamoyskiego 48a
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 84 627 92 94

faks: 84 627 92 94

e-mail: sto...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000116953

REGON: 95114876900000

NIP: 922-25-72-948

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Otwarte Serca"

Misja:
1. Ochrona i promowanie praw dziecka.
2. Udzielanie pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych.
3. Organizowanie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną.
4. Zapobieganie umieszczeniu dziecka poza rodziną, organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego.
5. Organizacja wypoczynku wakacyjnego letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
6. Inicjowanie społecznych ruchów osób dorosłych zainteresowanych wychowaniem i niesieniem pomocy dzieciom

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi trzy świetlice środowiskowe na terenie Zamościa dla dzieci i młodzieży. W świetlicach czynnych w godz. 13.00 - 18.00 organizowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia profilaktyki uzależnień, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci np.: zajęcia teatralne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, ekologiczno - turystyczne i muzyczne. Dzieci mają zapewniony posiłek i ciepłe napoje. Stowarzyszenie dysponuje sprzętem sportowym, komputerowym. W czasie wolnym od zajęć szkolnych organizuje wycieczki, półkolonie i kolonie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 21

Zarząd

Grażyna Nakoneczna
prezes

Ewa Trojanowska
sekretarz

Natalia Kraczek
wiceprezes

Lidia Dzięgiel
wiceprezes

Władysław Kowalski
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy