Siedziba

Adres rejestrowy:

Związek Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

87-100 Toruń

Gmina: Toruń

Powiat: Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 56 648 23 63

faks: 56 659 91 43

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: federacja, związek stowarzyszeń

KRS: 0000013846

REGON: 87153783700000

NIP: 879-22-92-139

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Związek Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Misja
Zintegrowanie sektora organizacji pozarządowych, działających w obrębie problematyki społecznej.
Tworzenie spójnej grupy wpływu w dialogu z władzami samorządowymi i biznesem.
Rola rzecznictwa organizacji i ich podopiecznych wobec podmiotów mających wpływ na sytuację podopiecznych.
Dążenie do wspólnego realizowania programów na rzecz podopiecznych przez organizacje należące do Związku.

Prowadzone działania
1) Program: "Ocena potrzeb naszych podopiecznych i budowa systemu wsparcia" przygotowany przez 10 organizacji należących do naszego związku.
2) Nasza organizacje pracują na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (stwardnienie rozsiane, reumatyzm, choroby psychiczne i z upośledzeniem umysłowym) na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży; promocji, profilaktyki zdrowia oraz na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych "WRZOS"

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy