Siedziba

Adres rejestrowy:

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia"
Kobylińskiego 21A
09-400 Płock

Gmina: Płock

Powiat: Płock

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 24 268 66 81, 513 107 753

faks: 24 268 66 81

e-mail: met...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół

KRS: 0000343876

REGON: 61139940800000

NIP: 774-27-60-603

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000343876. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia"

Celem działalności Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "Metanoia" w Płocku jest pomoc ludziom przeżywającym trudności psychiczne i duchowe.

W skład Centrum wchodzą: Poradnia małżeńsko-rodzinna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia, Ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej, Zespół szkoleń i warsztatów, Punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci, dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Ośrodek prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikłe np.: ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, czy bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
- pomoc psychologiczna

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- doradztwo zawodowe
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Jarosław Mokrzanowski
wicedyrektor

Jarosław Kamiński
dyrektor

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy