Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie SIEMACHA
Długa 42
31-146 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dogodne wejście / wjazd z dziedzińca do hallu głównego.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 12 632 11 88

faks: 12 425 07 55

e-mail: sek...@siemacha.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000207304

REGON: 35683807800000

NIP: 676-22-66-260

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000207304. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie SIEMACHA

Misja: "Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad."

Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko dwudziestu trzech lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To największa w Polsce organizacja społeczna, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia Stowarzyszenie zapewnia opiekę ponad 2 tys. wychowanków, którzy pod opieką pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i uczą się odpowiedzialności.

Organizacja działa w 30 lokalizacjach, prowadząc placówki dzienne - SIEMACHA Spot; placówki całodobowe - SIEMACHA Spot 24/7; placówki wakacyjne - SIEMACHA Spot Camp; centra rozwoju - Com-Com Zone; Akademię Sportu Progres oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.


SIEMACHA Association

For nearly 23 years, the SIEMACHA Association has built youth communities that make use of a network of educational, sports, and therapeutic centres. SIEMACHA is Poland’s largest civic organisation, strongly distinguished by its ideological identity and a clear institutional structure. Every day, the Association provides care for more than 2000 young people who - under the watchful eye of teachers and tutors - build lasting peer relations, gain new skills, and learn to be responsible.

The organisation operates from 30 locations, running day centres - SIEMACHA Spot; 24 hour centres operating day and night - SIEMACHA Spot 24/7; holiday centres - SIEMACHA Spot Camp; Com-Com Zone development centres; Progres Academy of Sport, and branches of the Kraków Psychotherapeutic Institute (KIP).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa dziecka

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

usługi sportowe i rekreacyjne

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Ludzie

Liczba członków: 115

Zarząd

Joanna Migacz
wiceprzewodnicząca

Maciej Malski
wiceprzewodniczący

Anna Litwora
wiceprzewodnicząca

Ryszard Izdebski
wiceprzewodniczący

Andrzej Augustyński
przewodniczący zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy