Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Dzieci Ulicy"
Kolejowa 31d
05-091 Ząbki

Gmina: Ząbki

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 22 497 95 90, 608 852 060

faks: 22 499 74 98

e-mail: fun...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000147714

REGON: 01532397000000

NIP: 125-12-41-457

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Dzieci Ulicy"

Misja
Działalność dobroczynna w zakresie niesienia wszelkiej pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz pokrzywdzonym przez los. Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym powrót do aktywności zawodowej i społecznej.

Prowadzone działania
1. Zapewnienie czasowego schronienia w Domu Adaptacyjnym "Uniwersytet Leśny" Fundacji "Dzieci Ulicy" osobom bezdomnym(w tym z zaburzeniami psychicznymi) w postaci czasowego schronienia (nocleg, wyżywienie, środki czystości, odzież) - 28 osób (matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, ludzie młodzi chcący zmienić swój status poprzez pracę i naukę).
2. Udzielanie kompleksowego wsparcia w/w osobom w ich wysiłkach zmierzających do pełniejszej integracji społecznej oraz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie pomocy psychologicznej, organizowanie treningów i warsztatów terapeutycznych, naukę obsługi komputera.
3. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej ze środowiska lokalnego (odzież, żywność, środki czystości).
4. Organizowanie integracyjnych spotkań z pacjentami Oddziału Dziennego oraz Rehabilitacji szpitala "Drewnica" na terenie Fundacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy