Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
Grobelna 6
95-200 Pabianice

Gmina: Pabianice

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 42 215 55 39

faks: 42 215 55 39

e-mail: tm....@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000003793

REGON: 47277880500000

NIP: 731-18-00-775

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000003793. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze powstało dla uczczenia wybitnego pianisty i Pabianiczanina.

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
Siedzibą stowarzyszenia są Pabianice.

Towarzystwo realizuje cele przez:
1. Podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej celem upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie.
2. Prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami kultury.
3. Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na działalność artystyczną i koncertową
4. Współpracę i współdziałanie z organizacjami i instytucjami artystycznymi, naukowymi i kulturalnymi oraz wybitnymi osobistościami życia muzycznego w kraju i za granicą.
5. Promowanie wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów i wykorzystanie środków masowego przekazu.
6. Organizowanie w Pabianicach co najmniej raz w roku koncertu z udziałem wybitnych artystów.
7. Prowadzenie kształcenia muzycznego w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy