Siedziba

Adres rejestrowy:

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Arciszewskiego 22A
76-200 Słupsk

Gmina: Słupsk

Powiat: Słupsk

Województwo: pomorskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 59 840 54 78, 22 213 13 82

faks:

e-mail: su...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000207763

REGON: 77162115600000

NIP: 839-28-90-078

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zadaniem Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
1. Zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków
2. Aktywizacja społeczna osób starszych.

Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi dla swoich członków na terenie miasta Słupsk:
1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin
2. Zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami
3. Lektoraty języków obcych
4. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej
5. Sekcje i koła zainteresowań
6. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze
7. Samopomoc koleżeńską członków.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- literatura, czasopisma
- animacja społeczno-kulturalna

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 250

Zarząd

Urszula Wyrwa
prezes

Henryka Głowińska
szef rady programowej

Renata Majerowicz
sekretarz

Wacław Pietkiewicz
wiceprezes

Jadwiga Bekier
wiceprezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy