Siedziba

Adres rejestrowy:

Środowiskowy Dom Samopomocy
Wielbarska 4
12-100 Szczytno

Gmina: Szczytno

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 89 624 22 88

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: środowiskowy dom samopomocy

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Środowiskowy Dom Samopomocy

Prowadzone działania
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Liczba miejsc - 40.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy