Siedziba

Adres rejestrowy:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki - Delegatura w Bielsku-Białej
Widok 5
43-300 Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 33 498 98 00

faks: 33 498 98 01

e-mail:

Dane rejestrowe

Typ placówki: Narodowy Fundusz Zdrowia

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki - Delegatura w Bielsku-Białej

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy