Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciwko Depresji"
Goszczyńskiego 6 lok. 6
02-616 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 843 18 75

faks: 22 843 18 75

e-mail: in...@depresja.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000180749

REGON: 01562083400000

NIP: 521-32-79-690

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciwko Depresji"

Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI powstało w odpowiedzi na problem społeczny jakim wciąż pozostaje stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących psychicznie, a co za tym idzie zachodzącą potrzebą szeroko pojętej edukacji społecznej, nie tylko poprzez przekazywanie podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii, ale poprzez próby odwoływania się do potrzeby empatii oraz konieczności respektowaniu społecznej normy równości.
Zostało utworzone w 2003 r. z inicjatywy osób zawodowo związanych ze zdrowiem psychicznym oraz tych, którzy z racji przebytych doświadczeń chcieli zaangażować się w działalność prospołeczną (zwłaszcza ówczesnego Przewodniczącego ds. Walki z Depresją przy Ministrze Zdrowia dr n. med. Dariusza Wasilewskiego).
Jest organizacją pozarządową (NGO), spełniającą warunki Organizacji Pożytku Publicznego, nie prowadzącą działalności gospodarczej, utrzymujące się wyłącznie ze składek członków, darowizn oraz działalności statutowej.
Od 2004 roku organizuje Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją (z ramienia Zespołu ds. Walki z Depresją przy Ministrze Zdrowia), który został ustanowiony na 23. lutego przez Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego w roku 2001.
Od 2010 jest członkiem i przedstawicielem w Polsce European Depression Association, organizując z jego ramienia European Depression Day przypadający 1. października.
Jest także pomysłodawcą (razem z Anną Morawską-Borowiec) oraz współorganizatorem kampanii społecznej TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ. www.twarzedepresji.pl

CELE:
- uświadomienie znaczenia zaburzeń depresyjnych, chorób, w przebiegu których depresja może wystąpić i problemów emocjonalnych w życiu codziennym,
- uświadomienie wpływu stresu na rozwój zaburzeń depresyjnych oraz przedstawienia sposobów radzenia sobie ze stresem, kryzysowymi sytuacjami, i innymi patologiami lub problemami,
- uświadomienie, że zaburzenia psychiczne są uleczalne, a ludzie nimi dotknięci są w stanie funkcjonować w życiu społecznym i nie są "gorsi" od innych,
- uświadomienie, że choroba może dotknąć każdego z nas lub z naszego najbliższego otoczenia, i że nie jest to powód do wstydu,
- zmniejszenie społecznego lęku w kontaktach z osobami chorymi psychicznie,
- zdjęcie z chorych stygmatu szaleństwa i przeciwdziałanie spychaniu ich na margines społeczny,
- uświadomienie znaczenia wsparcia rodziny i osób z kręgu towarzysko-zawodowego w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń depresyjnych,
- uświadomienie, że doświadczenie choroby psychicznej może być szansą na rozwój duchowy człowieka i lepsze rozumienie ludzkiego cierpienia,
- odmitologizowanie psychiatrii, przedstawienie jej jako równorzędnej dla innych specjalności medycznej (pokazanie, że nie jest wstydem zwrócenie się ze swoimi problemami do specjalisty bez względu na to czy jest to psychiatra czy kardiolog),
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego,
- kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
- zapobieganie patologiom społecznym takim jak: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, leków uspokajająco-nasennych i innych substancji psychoaktywnych, sekty itp.,
- wpływ na politykę zdrowotną państwa i programy ochrony zdrowia (w tym na refundację leków przeciwdepresyjnych) i uwzględnianie w nich zdrowia psychicznego,
- pomoc pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi i ich rodzinom w oparciu o istniejące i nowo powstałe ośrodki zdrowia (w tym stworzenie bazy danych tych ośrodków),
- zorganizowanie i obsługa telefonu zaufania dla pacjentów z depresją i ich bliskich,
- organizacja i czynne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych na temat depresji i innych zaburzeń psychicznych,
- organizowanie i prowadzenie kursów dla lekarzy rodzinnych, nauczycieli, średniego personelu medycznego i innych osób zaangażowanych w działalność zdrowotną, edukacyjną i społeczną na temat zaburzeń depresyjnych,
- organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób chorych na depresję i ich rodzin,
- promowanie badań naukowych dotyczących zaburzeń depresyjnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy