Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Pomoc Rodzinie"
Baczyńskiego 9
05-092 Łomianki

Gmina: Łomianki

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 695 960 884

faks: 22 751 35 26

e-mail: bi...@fpr.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000151624

REGON: 01287236300000

NIP: 118-12-40-546

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000151624. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Pomoc Rodzinie"

Misja:
- kształtowania prawidłowych relacji miedzy osobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa,
- kształcenia rodzin w zakresie naturalnych metod planowania rodziny,
- inicjowania i tworzenia form współpracy i samopomocy między rodzinami z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie,
- formacji i kształcenia osób, które w przyszłości miałyby kierować działalnością na rzecz rodziny.
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
- wychowania do wartości patriotycznych, religijnych i kulturowych dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
- Placówka Opiekuńczo wychowawcza wsparcia dziennego "Świetlica Rodzinna" o charakterze profilaktyczno - integracyjnym. W "Świetlicy Rodzinnej" prowadzone są warsztatowe zajęcia w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Zajęciami objęte są także dzieci niepełnosprawne.
- Comiesięczne szkolenia dla rodzin, młodzieży i dzieci, organizowane w Łomiankach (dla Warszawy i okolic), Poznaniu, Olsztynie, Chojnicach, Rybniku, Katowicach, Wrocławiu oraz wakacyjne szkolenia w Wisełce na wyspie Wolin.
- Program Rozwoju Relacji Małżeńskich które jest szkoleniem interpersonalnym
małżonków i szkołą komunikacji między małżonkami.
- Kursuy dla narzeczonych GAUDIUM ET SPES które odbywają się w formie spotkań
weekendowych kontynuowanych przez okres 10 tyg. w formie internetowej.
- Propagowanie, finansowanie i organizowanie akcji sportowych, działalności w zakresie sportu i rekreacji służącej integracji wewnętrznej rodziny i integracji rodzin w środowisku życia i pracy.
- Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.
- Działalność wydawnicza.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

działalność wydawnicza

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Jarosław Szymczak
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy