Siedziba

Adres rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Adres biura:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS

Gmina:

Powiat:

Województwo:

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 440 06 91, 22 440 06 92, 22 440 05 70

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ urzędu:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl