Siedziba

Adres rejestrowy:

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 321 38 35, 58 321 38 45, 58 321 38 46

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki:

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy