Siedziba

Adres rejestrowy:

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku
Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 58 321 38 35, 58 321 38 45, 58 321 38 46

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ urzędu: krajowy rejestr sądowy

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl