Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz

Gmina: Nowy Sącz

Powiat: Nowy Sącz

Województwo: małopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Kilkanaście schodów, zawsze jednak możemy my zejść na dół...

Jest możliwość wizyt osobistych: wejście do biura od ul. Zakościelnej, pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

Szybki kontakt

tel: 18 540 40 40, 18 441 19 94, 692 115 724

faks:

e-mail: bi...@sc.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000020382

REGON: 49268974700000

NIP: 737-18-71-649

Rok powstania: 2000

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000020382. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Stowarzyszenie SURSUM CORDA ("w górę serca") realizuje działania, które uczą samodzielności, rozwijają postawę wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za innych i siebie - dajemy wędkę, a nie rybę. Tworzymy warunki do wzajemnego pomagania, w klimacie zaufania, przejrzystych zasad i konsekwencji.
- pracujemy z młodzieżą, która chce być aktywna, chce się rozwijać i chce zdobywać nowe doświadczenia
- promujemy i rozwijamy ideę wolontariatu, jako konkretną i wymierną formę społecznego zaangażowania
- wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez uczenie zaradności i rozwijanie osobistych potencjałów
- prowadzimy działania postpenitencjarne dla osób, które chcą rozpocząć nowe, pozytywne życie
- świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- inspirujemy do działania, stawiając na efektywne rozwiązania
- ratujemy wartość najcenniejszą: zdrowie i życie, zwłaszcza dzieci.

Prowadzimy i organizujemy:
- Sądeckie Centrum Wolontariatu oraz sieć Klubów Wolontariatu - wolontariat w Nowym Sączu i Województwie Małopolskim,
- Program Starszy Brat - Starsza Siostra dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej,
- kolonie oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży,
- kursy i szkolenia,
- programy pomocowe w ramach inicjatyw młodzieżowych,
- Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną TĘCZA,
- Kampanię "Świąteczne Kartki Dobroczynne",
- Program "Na Ratunek" - pomoc dzieciom chorym oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
- Sądeckie Centrum Mediacji.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- porady prawne, pomoc prawna
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- PR i promocja organizacji
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- aktywizacja lokalna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
- wsparcie specjalistyczne

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Porady w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TĘCZA. Mediacje w ramach Sądeckiego Centrum Mediacji. Wakacje na plus - kolonie letnie.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Jesteśmy członkiem-założycielem Spółdzielni Socjalnej MAGIS w Mszanie Dolnej.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 25

Zarząd

Aleksandra Kopycińska
skarbnik

Marcin Kałużny
prezes zarządu

Małgorzata Wróbel
członek zarządu

Renata Czerwińska
sekretarz

Halina Rams
wiceprezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy