Siedziba

Adres rejestrowy:

Integrum - Fundacja na rzecz Ludzi, Zwierząt i Środowiska

56-160 Buszkowice Małe

Gmina: Wińsko

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 508 802 791

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000151315

REGON: 93291026100000

NIP: 988-02-14-820

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Integrum - Fundacja na rzecz Ludzi, Zwierząt i Środowiska

Misja
Szeroko rozumiana integracja ludzi ze środowiskiem naturalnym.

Prowadzone działania
Równe szanse - program aktywacji dzeci, młodzieży ze środowiska wiejskiego mający na celu wyrównanie szans tej grupy z jej rówieśnikami z miast.
Szcześliwe dzieciństwo - program ma na celu organizację miejsca wypoczynku i nauki dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, patologicznych, domów dziecka itd.
Jesteśmy tacy sami - program integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi
Powiedz nie - program przeciwdziałania uzależnieniom
Zwierzęta i my - programowanie zasad ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem stosunku dzieci, młodzieży do zwierząt domowych i gospodarskich.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EKOLOGIA
- ochrona zwierząt

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Odławianie bezdomnych zwierząt, prowadzenie schroniska dla zwierząt

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy