Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii"
Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 58 349 22 70

faks: 58 349 22 70

e-mail:

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000175584

REGON: 19297622600000

NIP: 957-08-82-272

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000175584. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii"

Misja
Celem stowarzyszenia jest poprawa warunków leczenia osób chorych na choroby nowotworowe oraz osiągnięcie standardów leczenia w tym zakresie obowiązujących w Unii Europejskiej.
Warunki leczenia chorych na nowotwory są w Gdańsku szczególnie trudne. Jest to jedyne duże miasto w Polsce bez specjalistycznego szpitala onkologicznego. Aby choć trochę je poprawić, powołaliśmy dwa lata temu Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii". Staramy się w ten sposób stworzyć chorym bardziej godne warunki leczenia onkologicznego, zdobyć środki na modernizację wyposażenia oraz na kształcenie zawodowe pracowników. W ubiegłym roku dzięki środkom ze Stowarzyszenia poprawiliśmy znacznie warunki pobytu chorych w Klinice Onkologii i Radioterapii.
Ukończyliśmy remont węzła sanitarnego, wymieniliśmy całą stolarkę okienną, zakupiliśmy meble, drobny sprzęt medyczny, książki i czasopisma naukowe. Wspieramy szkolenie podyplomowe i rozwój naukowy pracowników Kliniki. W kilku wypadkach udzieliliśmy bezpośredniej pomocy naszym chorym. Podobnie dysponować środkami Stowarzyszenia w przyszłości.
Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie "Gdańskiej Onkologii" posiada status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą Państwo wesprzeć naszą organizację kwotą odpowiadającą wartości 1% podatku dochodowego, która pomniejszy Państwa podatek przekazywany do budżetu.
Wielu adresatów tego apelu udzieliło nam takiej pomocy w ubiegłym roku, za co serdecznie dziękujemy.

Z góry dziękujemy za udzieloną nam pomoc.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F),
- działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy