Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło
Konfederatów Barskich 13
35-301 Rzeszów

Gmina: Rzeszów

Powiat: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Własny parking, podjazdy.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 17 858 51 52

faks:

e-mail: pob...@neostrada.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000079430

REGON: 69157550900000

NIP: 517-00-00-645

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000079430. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło

Misja:
Ochrona substancji zabytkowej cmentarzy miasta Rzeszowa; realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalność wydawnicza tematycznie związana z cmentarzami.

Prowadzone działania:
Opracowanie publikacji pt. "Cmentarze Miasta Rzeszowa" (niezachowane i istniejące), będącej źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa, ale również dla turystów interesujących się tą tematyką.
W 2006 roku wydana została 2-tomowa publikacja pt. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, pierwsza tego typu praca w Polsce, obejmująca lata od 1655 do 1944/45.
W 2009 r. została wydana publikacja pt. Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2010 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2011 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Staromieście w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 2500 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
Każdego roku podczas kwesty związanej z dniem 1 listopada (w 2011 r. - IX kwesta) wydawany jest przez Stowarzyszenie biuletyn (bezpłatny), którego istotną częścią jest zapis wykonanych prac konserwatorskich w danym roku; jest to rozliczenie środków przeznaczonych na konserwacje, w tym z kwesty z poprzedniego roku.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 17

Zarząd

Maria Tronina-Telichowska
członek

Jerzy Dubiel
skarbnik

Ewa Fudala
sekretarz

Wiktoria Helwin
wiceprezes

Wiesław Walat
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy