Siedziba

Adres rejestrowy:

Parafia Wojskowo-Cywilna p.w. Św. Kazimierza - Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego "Caritas"
Koszarowa 16
22-100 Chełm

Gmina: Chełm

Powiat: Chełm

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 82 563 35 33

faks:

e-mail: gre...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000224949

REGON: 04003299000028

NIP: 563-21-33-175

Rok powstania: 2004

Rok zakończenia działalności: 2015

Wizytówka

Parafia Wojskowo-Cywilna p.w. Św. Kazimierza - Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego "Caritas"

Misja
1. Do zadań Ośrodka w szczególności należą:
a)propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego;
b)prowadzenie czynnej działalności charytatywnej w wymiarze diecezji Ordynariatu Polowego WP i Archidiecezji Lubelskiej;
c)uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych, a zwłaszcza Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego;
d)organizowanie i udzielanie pomocy potrzebującym, a w szczególności osobom chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, rodzinom wielodzietnym, dzieciom i młodzieży, ludziom ubogim i znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych;
e)prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży;
f)organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim i zimowym.
g)organizacja i realizacja zadań w zakresie terapii psychopedagogicznej: Warsztat Terapii Zajęciowej;
h)utworzenie centrum wolontariatu;
i)prowadzenie stołówki dla ubogich;
j)upowszechnianie kultury fizycznej;
k)upowszechnianie kultury i sztuki;
l)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
m)ochrona i promocja zdrowia.

Prowadzone działania
- Prowadzenie jadłodajni;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej, współfinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych;
- Ośrodek kolonijny dla dzieci i młodzieży w Puszczy k. Chełma;
- Schronisko dla osób bezdomnych w Pokrówce k. Chełma.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy