Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Happy Kids"
Żniwna 10/14
94-250 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 42 649 23 05

faks: 42 643 60 04

e-mail: bi...@happykids.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000133286

REGON: 47307967600000

NIP: 727-25-72-926

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000133286. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Happy Kids"

Fundacja HAPPY KIDS prowadzi działalność w zakresie niesienia pomocy i edukacji na rzecz społeczeństwa. Zajmuje się głównie tworzeniem i prowadzeniem Rodzinnych Domów dla dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie, oraz wspieraniem i propagowaniem idei rodzicielstwa zastępczego. Jest jedną z organizacji pozarządowych działających na terenie Łodzi i regionu. Została zarejestrowana 30 września 2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, a od 7 grudnia 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Otoczyła opieką ponad sześćdziesięcioro wychowanków, z których już kilkoro w pełni się usamodzielniło. Od początku działalności fundacji Rodzinne Domy były tworzone sukcesywnie i aktualnie funkcjonuje ich 8. W przyjętej strategii jest tworzenie kolejnych. Fundacja realizuje również ciekawe autorskie projekty społeczne jak wakacyjna akcja PRZYSTANEK HAPPY BUS czy pikniki dedykowane dzieciom objętym pieczą zastępcza oraz ich opiekunom. Prowadzi również permanentną kampanię na rzecz popularyzacji rodzinnych form pieczy zastępczej pod nazwą PRZYTUL. ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Marek Kuszewski
Przewodniczący Rady Fundacji

Leszek Kapusta
Wiceprezes Zarządu

Aleksander Kartasiński
Prezes Zarządu

Radosław Wiśniewski
Fundator, Członek Rady Fundacji

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy