Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"
Szczecińska 6
78-230 Karlino

Gmina: Karlino

Powiat: białogardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Do budynku wejście bez przeszkód.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 94 311 55 77

faks: 94 311 55 77

e-mail: siu...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga", Koszalińska 96a, 78-230 Karlino

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000169329

REGON: 33141061200000

NIP: 672-19-85-756

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000169329. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Droga"

Misja:
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: integrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem ze środowiska, działaniu na rzecz przygotowania ich do życia w społeczeństwie, zdobywaniu praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, wspieraniu osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzone działania: prowadzenie dwóch placówek oświatowych:
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Karlinie.

Prowadzenie projektów:
Projekt "O-Tworzyć Świat" - przez 10 miesięcy w roku opieka nad naszych absolwentami. Zapewniona jest rehabilitacja, terapia logopedyczną, udział w rytmice z muzyką i warsztacie teatralnym. Poza tym uczestnicy mają możliwość wyjazdów ze swoimi młodszymi kolegami do teatru, na koncerty i kina.
Dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- film
- edukacja kulturalna

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 31

Zarząd

Krzysztof Cielecki
prezes

Agnieszka Januszewska
skarbnik

Stanisława Wiewiórska
wiceprezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy