Siedziba

Adres rejestrowy:

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"
Piastowska 38
61-556 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 61 833 36 65

faks: 61 833 36 65

e-mail: ama...@amazonki.poznan.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000027259

REGON: 63424004100000

NIP: 783-15-57-140

Rok powstania: 1993

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000027259. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI to organizacja zrzeszająca 25 tysięcy kobiet po leczeniu raka piersi.

Misją naszej organizacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, tj. tworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu, wzajemnemu wsparciu kobiet, pomocy i samopomocy, a także organizowanie szkoleń dla wolontariuszek (zwanych ochotniczkami) oraz dla rehabilitantów i psychologów pracujących z amazonkami. Organizujemy także akcje profilaktyczne oraz edukacyjne w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi.

Nasze działania to zatem:
- organizowanie ogólnopolskich szkoleń liderek klubów Amazonek w całej Polsce
- szkolenie wolontariuszek (ochotniczek), które odwiedzają chore pacjentki w szpitalach i udzielają im wsparcia
- szkolenia rehabilitantów i psychologów, którzy pracują w klubach Amazonek
- wydajemy rozmaite wydawnictwa edukacyjne dla pacjentek i ich rodzin: poradniki, płyty dvd z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi i wsparciem psychologicznym, ulotki edukacyjne
Organizujemy akcje na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji kobiet dotkniętych rakiem piersi. Odbiorcami akcji są:
- mieszkanki kraju - w celu uświadomienia im zagrożenia chorobą
- oraz 25 tysięcy kobiet zrzeszonych przez kluby w Federacji w zakresie rehabilitacji psychofizycznej i dostępności do leczenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 25000

Zarząd

Janina Jackowiak
skarbnik

Dorota Kurdusiewicz
sekretarz

Łuja Werblińska
wiceprezes

Krystyna Wechmann
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy