Siedziba

Adres rejestrowy:

Grupa Zagranica
Sapieżyńska 10A
00-215 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Winda.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 22 299 01 05

faks:

e-mail: gr...@zagranica.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Grupa Zagranica, Noakowskiego 10/6a, 00-666 Warszawa

Dane rejestrowe

Forma prawna: federacja, związek stowarzyszeń

KRS: 0000219201

REGON: 14001746600000

NIP: 525-23-30-567

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Grupa Zagranica

Celem Grupy Zagranica jest:
1. Rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną wobec partnerów zewnętrznych, w tym polskiej i europejskiej administracji publicznej;
2. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w ww. działania;
3. Ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi partnerami za granicą;
4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną, w szczególności organizacje członkowskie Grupy.

Grupa Zagranica realizuje swoje cele m. in. poprzez:
1. Organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów;
2. Wydawanie folderów, opracowań i innych publikacji;
3. Prowadzenie strony internetowej;
4. Rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami polskiej i europejskiej administracji publicznej;
5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których cele są zbieżne z celami Grupy;
6. Współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i innych instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Grupy Zagranica;
7. Wspieranie działalności Członków Grupy w przygotowaniu przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi.


Zagranica Group is the association of Polish non-governmental organizations involved in international development cooperation, democracy support, humanitarian aid and global education.

Our mission

The overall objective of Zagranica Group is to build efficient and competent NGDO sector in Poland, which effectively supports the development of less affluent countries, is stable institutionally and financially, is recognized and considered an important element of Polish foreign and social policy, and the employees of which are highly motivated, continually develop as professionals and function in satisfactory social conditions.

Therefore, Zagranica Group works towards better involvement of Polish NGOs in international development, democracy support and humanitarian aid, acting as an advocate of the sector’s interests towards external partners, building competence of NGOs in development cooperation, as well as promoting internal cooperation within the sector to increase its effectiveness.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

W skład Grupy Zagranica wchodzi 61 organizacji.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Aleksandra Antonowicz
członek zarządu

Justyna Janiszewska
członek komisji rewizyjnej

Marek Peda
członek komisji rewizyjnej

Norbert Frejek
członek komisji rewizyjnej

Wojciech Żmudziński
członek zarządu

Krzysztof Filcek
członek zarządu

Grzegorz Piskalski
członek zarządu

Marcin Wojtalik
członek zarządu

Grzegorz Gruca
członek zarządu

Jan Bazyl
dyrektor biura

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy