Siedziba

Adres rejestrowy:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Sienkiewicza 67
90-009 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody na pierwsze piętro

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 42 663 77 33

faks: 42 662 09 72

e-mail: bi...@rotwl.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000115583

REGON: 47308971700000

NIP: 725-18-48-168

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego mając na względzie dobro swoich Członków dąży do rozwoju turystyki w regionie łódzkim poprzez poszerzanie, skoordynowanie, zwiększanie konkurencyjności oferty turystycznej Województwa Łódzkiego.

Prowadzone działania:
Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa łódzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą, popularyzacja i rozwój turystyki w województwie łódzkim, integracja środowiska turystycznego województwa poprzez współpracę sektora publicznego - samorządów terytorialnych - z sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami działającymi w zakresie turystyki, oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki, stworzenie spójnego systemu promocji turystycznej zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim oraz poza granicami kraju, wzrost liczby turystów przyjeżdżających do województwa, czego konsekwencją jest wzrost wpływów finansowych, ułatwienie identyfikacji Województwa w kampaniach reklamowo-promocyjnych przez standaryzację wydawnictw, materiałów reklamowych i wystroju stoisk województwa na imprezach targowych, współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, stymulowanie tworzenia struktur lokalnych dla promocji i rozwoju produktów turystycznych, poprawa dostępu do informacji turystycznej i usług turystycznych, doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań rynkowych, analiz i monitorowanie ruchu turystycznego.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- turystyka, krajoznawstwo

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 77

Zarząd

Zbigniew Frączyk
Dyrektor Biura

Andrzej Danowski
Sekretarz

Wiesław Matkowski
Skarbnik

Artur Matiaszczyk
Wiceprezes

Sylwester Pawłowski
Prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy