Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA"
Kazimierza Wielkiego 14
81-780 Sopot

Gmina: Sopot

Powiat: Sopot

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 58 551 18 15

faks:

e-mail: zad...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000075879

REGON: 19264469400000

NIP: 585-13-85-445

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000075879. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA"

Celem stowarzyszenia "ZADBA" jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie.
- wspieranie rozwoju i pomoc w usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od pomocy społecznej, poprzez aktywne stanowienie o sobie,
- przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych oraz dążenie do ich uspołecznienia i rozwoju,
- podejmowanie działań na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych - że osoby o specjalnych potrzebach przede wszystkim i przez cały czas są ludźmi.

Prowadzone działania:
- realizujemy projekt wczesnego wspomagania, dzięki któremu opieką terapeutyczno-rehabilitacyjną mogły zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym
- z inicjatywy stowarzyszenia powstało w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie Przedszkole Specjalne.

Co roku realizujemy następujące projekty:
- Festyn integracyjny organizowany dla uczniów naszej placówki i ich rodziców oraz zaproszonych klas integracyjnych z terenu Sopotu”
- „Dzieci i konie: profilaktyka, integracja, rehabilitacja” to projekt z którego korzystają dzieci w formie zajęć hipoterapii na sopockim hipodromie
- „Zabawy integracyjne w wodzie” - zawody i zabawy sportowe na sopockim basenie
- „Muzyczno - teatralne wędrówki”, którego celem jest min. uwrażliwianie na sztukę i muzykę poprzez koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne
- Letni turnus rehabilitacyjny „Wędrówki ku samodzielności”, w miejscowości Przebrno koło Krynicy Morskiej
- Obóz rehabilitacyjny dla starszych uczniów ZSS nr 5 we Wdzydzach Kaszubskich
- Dogoterapia - „Mój przyjaciel pies”.

Ponadto:
- dofinansowaliśmy aparat słuchowy dla ucznia gimnazjum,wsparliśmy materialnie rodziny z osobami niepełnosprawnymi
- współuczestniczyliśmy w przygotowaniu projektu europejskiego, umożliwiliśmy konsultacje dzieci u specjalistów
- przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

A także:
- Przy współpracy z Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni organizujemy Musicalowe Koncerty Charytatywne oraz aukcję prac plastycznych naszych podopiecznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- edukacja kulturalna

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- doradztwo zawodowe

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Bożena Dmochowska
skarbnik

Beata Radziuk
sekretarz

Katarzyna Słowik
wice prezes

Lucyna Kaczanowska
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy