Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet Po Mastektomii "Amazonka"
Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

Gmina: Stalowa Wola

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: Spotkania otwarte każdy pierwszy poniedziałek m-ca godz. 17.00 sala konferencyjna MOPS, ul. Dmowskiego 1 lub w każdą środę w godz. 15.00 - 18.00 punkt informacji i konsultacji "Amazonka pik" ul. 1 Sierpnia 26.

Szybki kontakt

tel: 665 242 075

faks:

e-mail: hal...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet Po Mastektomii "Amazonka", Aleja Jana Pawła II 15/141, 37-450 Stalowa Wola

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000015673

REGON: 83039063600000

NIP: 865-20-66-673

Rok powstania: 1997

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000015673. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet Po Mastektomii "Amazonka"

Stowarzyszenie powstało w 1997 r. a w 2005 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie zrzesza ponad 140 kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi. Ze względu na specyfikę schorzenia nie wszystkie mogą być aktywne w działalności Stowarzyszenia, utożsamiają się jednak ze Stowarzyszeniem i czerpią z jego dorobku w miarę swoich potrzeb. Z tej grupy 30 - 40 kobiet jest aktywnych, będących, w miarę w dobrej kondycji zdrowotnej, udzielających się w Stowarzyszeniu i podejmujących się roli wolontariuszki ochotniczki, wspomagających inne kobiety. Prowadzony jest Punkt Informacji i Konsultacji AMAZONKA PIK, gdzie w każdą środę miesiąca dyżurują wolontariuszki, także do dyspozycji potrzebujących jest psycholog i rehabilitant. Jest tam biblioteczka "amazonki" , gdzie jest dużo publikacji poradniczej z dziedziny onkologii.

Organizujemy:
- rehabilitacji wyjazdową i stacjonarną
- warsztaty szkoleniowe
- lobbujemy w sprawie kobiet po mastektomii,
- prowadzimy szeroką informację o zaopatrzeniu dla kobiet po mastektomii,
- organizujemy imprezy kulturalne, turystyczne i integracyjne

Prowadzimy:
- szeroko rozumiane poradnictwo,
- grupy samopomocowe i wsparcia,
- działalność wydawniczą
- działalność charytatywną,
- działalność woluntarystyczną,
- działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
- patronat nad sklepami specjalistycznymi.

Stowarzyszenie realizuje wskazane cele w szczególności poprzez współpracę z:
- innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania,
- placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej
- innymi instytucjami i grupami społecznymi w realizacji zadań statutowych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 140

Zarząd

Bernardyna Pereta
skarbnik

Wanda Jakimiak
wiceprezes

Halina Dąbrowska
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy