Siedziba

Adres rejestrowy:

Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"
Plac Jagielloński 7
89-600 Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00

Szybki kontakt

tel: 784 786 846

faks:

e-mail: ama...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki", Brzoskwiniowa 36, 89-600 Chojnice

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000096256

REGON: 77152540600000

NIP: 555-18-91-799

Rok powstania: 2002

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000096256. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"

Misja:
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiających powrót do pracy zawodowej i życia rodzinnego.
Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.
Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet.
Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki.
Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji "ochotniczki".

Prowadzone działania:
Głównymi odbiorcami prowadzonych działań są kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu, następnie kobiety zaraz po operacji amputacji piersi oraz wszyscy mieszkańcy powiatu chojnickiego.
Bierzemy udział w imprezach miejskich, np. "Zrównoważone Forum dla zdrowia i ekologii".

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Chojnickiego Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" za rok 2014.
1. Stowarzyszenie działa w oparciu o następujące przepisy:
- prawo o Stowarzyszeniach
- ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- Statut Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 44 członków oraz 3 osoby honorowe i 4 wspierające. Spotkania odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w Klubie "Wrzos" w Chojnicach przy ul. Plac Jagielloński 7.

2. W w/w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie podejmowało następujące działania:
- rehabilitacja ruchowa 1 raz w tygodniu (przemiennie gimnastyka, nordic walking i zajęcia na basenie, zajęcia gimnastyczne organizowane przez Fitnes Clab KaNaMa),
- nauka automasażu,
-uczestnictwo w spartakiadzie w Koszalinie i w Olsztynie, także w Ustce w m-cu wrześniu,
- zajęcia, wykłady na różne tematy, warsztaty, spotkania indywidualne,
- udział w "Marszu życia i nadziei" organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wraz z zaproszonymi gośćmi Klubów Amazonek z Bytowa, Słupska, Sępólna,Gdyni, Iławy i Lęborka,
- udział w marszu "różowej wstążki" w Gdyni oraz w Bytowie,
- udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Amazonek do Częstochowy, w drodze powrotnej zwiedzanie Wrocławia,
- wycieczka do Wejherowa,
- pielgrzymka do Lichenia, w drodze powrotnej zwiedzanie Inowrocławia,
- udział w koncercie karnawałowym w Domu Kultury w Chojnicach,
- imprezy okolicznościowe: "Wigilia", "Dzień Kobiet", "Wielkanoc",
- udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Chojnice:
96 rocznica powrotu Chojnic do Macierzy,
76 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Zajęcia praktyczne: wykonywanie ozdób świątecznych,
Spotkanie z redaktorem gazety lokalnej "Czas Chojnic", "Gazety Pomorskiej".

Działalność związana z pozyskaniem wpłat 1% podatku dochodowego od osób, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie.
Prowadzenie kroniki Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek własnych, darowizn oraz odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Ma na celu integrację kobiet po mastektomii, służy radą i pomocą a poprzez różne formy aktywności wzmocnić siły i chęć walki z chorobą.

Sprawozdanie z działalności finansowej:

Stowarzyszenie uzyskało przychody z darowizn i dotacji oraz odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - 29.120,73 zł.
Ze składek - 2.818,00 zł.
Z odsetek bankowych - 0 zł.
Z darowizn i dotacji - 13.942,73 zł.
Składki odpłatność uczestników - 12.360,00 zł.
Razem: 29.120,73 zł.

Wydatkowano ogółem: 26.595,29 zł
1. na realizację celów statutowych - 24.205,28 zł.
2. na wydatki administracyjne - 2.103,82 zł.
3. pozostałe wydatki - 286,19 zł.


Wszystkim darczyńcom i przyjaciołom wspierającym nasze Stowarzyszenie dziękujemy za pomoc, ofiarowane serce i wsparcie finansowe. Niech radość zawsze gości w Waszych sercach.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 44

Zarząd

Wanda Jeszke
prezes

Anita Szyca
zastępca

Teresa Gemba
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy